شرکت تولیدی و صنعتی مهیارگاز در راستای سیاست مشتری مداری اقدام به برگزاری سمینارهای منطقه ای و شرکت در نمایشگاه های تخصصی لوازم خانگی در سطح کشور می نماید. از این رو از طریق شرکت در این نمایشگاه ها مدیران واحدهای مختلف شرکت از قبیل واحد خدمات پس از فروش، واحد فروش، واحد روابط عمومی و … می توانند به صورت مستقیم با مشتریان محصولات مهیارگاز روبرو شده و پاسخگوی انتقادات و پیشنهادات آن ها باشند.

95-low
IMG_1213-low
IMG_1238-low
IMG_1320-low
IMG_1890-low
IMG_1931-low
IMG_1980-low